Gabinet Psychoterapii

dr Marek Jawor

Zobacz więcej

Terapia Indywidualna


Terapia On-line


Terapia Młodzieży


Konsultacje


Zobacz więcejPrzed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

tel. 508 56 24 56

Zobacz więcej

Dla kogo

Do gabinetu zapraszam osoby, które:

Emocje

 • przeżywają kryzysy emocjonalne
 • mają poczucie braku kontroli nad własnym życiem i własnymi emocjami (np. wybuchy gniewu)

Związki

 • doświadczają trudności w byciu z drugą osobą
 • mają problem ze zbudowaniem szczęśliwego związku
 • przeżywają trudności w życiu rodzinnym

Samoocena

 • posiadają niskie poczucie własnej wartości
 • martwią się, że z niczym sobie nie poradzą

ORIENTACJA PSYCHOSEKSUALNA

 • borykają się z akceptacją swojej orientacji psychoseksualnej
 • mają wątpliwości z nią związane

Praca

 • przeżywają stresy i problemy związane z pracą zawodową lub nauką
 • czują się „wypalone” zawodowo

SAMOTNOŚĆ

 • doświadczają problemów egzystencjalnych: samotność, izolacja, brak poczucia sensu życia, lęk przed śmiercią, pustka
 • doznają cierpienia a jednocześnie nie potrafią określić jego przyczyn

KRYZYS

 • znajdują się w sytuacji kryzysowej – bolesne przeżycia
 • utraciły bliską osobę (żałoba, rozwód, rozstanie)

SAMOROZWÓJ

 • chcą się rozwijać i poprawiać jakość swojego życia
 • chcą budować zdrowe i dobre relacje z innymi ludźmi

O mnie

Całościowe (4-letnie) szkolenie z zakresu psychoterapii ukończyłem w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, który jest ośrodkiem akredytowanym przez EAGT - European Association for Gestalt Therapy (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt). Doświadczenie zawodowe zdobywałem również podczas stażu klinicznego, który odbyłem pod okiem prof. Łukasza Święcickiego na Oddziale Chorób Afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Poza szkoleniami z zakresu psychoterapii ukończyłem również warsztat rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne: „European Sexual Diversity Training”. Należę do terapeutów, którzy tworzą przy KPH sieć osób udzielających wsparcia psychologicznego osobom LGBTQ i ich rodzinom: https://kph.org.pl/pomoc/pomoc-psychologiczna/

Dbając o wysoką jakość swojej pracy podlegam stałej superwizji oraz kieruję się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Z pierwszego wykształcenia jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od ponad 10 lat pracuję w Instytucie Filozofii UWM w Olsztynie.

Szkolenia i konferencję:

 • 'Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi'
 • warsztat 'Fenomenologia sytuacji lub relacji w Terapii Gestalt' prowadzony przez dyrektora Instytutu Gestalt w Oslo - Daana van Baalena
 • seminarium filozoficzno-psychiatryczne pt. 'Relacje'
 • konferencja naukowa 'Wokół osoby psychoterapeuty. Refleksja kliniczna i wyniki badań naukowych' (Instytu Analizy Grupowej 'Rasztów')
 • warsztat z zakresu seksualności pt. 'Praca terapeutyczna w obszarze pola erotycznego' prowadzony przez dr Adama Kincla (Association for Advancements in Gestalt Therapy)dla kogo

Forma pracy

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem, w którym osoba przychodzącą do gabinetu poszukuje przy wsparciu psychoterapeuty nowych możliwości spojrzenia na świat i na swoją w nim sytuację. Tak powstaje możliwość pomniejszenia cierpienia i podniesienia komfortu życia poprzez wzmocnienie swojego potencjału. Nadrzędnym celem terapii jest osiągnięcie dojrzałości przez zyskanie większej świadomości, a co za tym idzie wzmocnienie swoich potrzeb i umiejętności ich zaspokajania w taki sposób, aby były one słyszane w relacjach z innymi ludźmi.

Psychoterapia indywidualna

Są to spotkania indywidualna podczas 50 min. sesji, które odbywają się raz w tygodniu.

Konsultacje

Jedno lub kilka spotkań z terapeutą, których celem jest zidentyfikowania problemu oraz pomoc w znalezieniu dróg jego rozwiązania.

Psychoterapia młodzieży

Są to spotkania indywidualne z osobami będącymi w okresie dojrzewania, czyli w czasie kryzysu rozwojowego, który przynosi ze sobą różne trudności i dylematy. Młody człowiek może doświadczać wtedy niezrozumiałych nastrojów, niepokojących zachowań, czy różnorodnych, gwałtownych reakcji somatycznych i emocjonalnych. Praca rozpoczyna się po konsultacji z adolescentem i rodzicami.

Kontakt ze mną

Przed wizytą proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Adres

 • ul. Kościuszki 13
 • gabinet nr 318 (III piętro)
 • 10-501 Olsztyn

Telefon

+48 508 562 456

Facebook